• Levering in Nederland en Belgie
  • Uitgebreide collectie
  • Enkel originele Italiaanse merken
Home » Contact/ Verzenden en retourneren » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.       Inleidende bepalingen

i.         Deze bedrijfsvoorwaarden dienen ter definitie van de relatie tussen bedrijf, hemelse-geuren.nl, KvK-nummer 77806646 , als verkoper en eigenaar van de webwinkel www.hemelse-geuren.nl en u, onze klant, die met ons een koopovereenkomst sluit.

ii.       Wij behandelen al onze klanten gelijk en bieden hen dezelfde voordelen, ongeacht of zij consumenten zijn. Daarom zijn de in deze bedrijfsvoorwaarden vastgelegde regels van toepassing op al onze klanten.

2.       Het sluiten van de koopovereenkomst

i.         U kunt met ons op afstand een koopovereenkomst sluiten via onze webwinkel.

ii.      Wij leveren enkel goederen in hoeveelheden bedoeld voor huishoudelijk verbruik. In bijzondere gevallen (vooral in het geval van kortingen of uitverkoop) hebben wij het recht om de maximale hoeveelheid te bepalen die wij kunnen leveren.

3.       Opzegging zonder reden

i.         Van rechtswege heeft u het recht om een via internet of telefoon gesloten overeenkomst zonder opgave van reden op te zeggen tot 14 dagen na ontvangst van de goederen.

ii.       Indien u dit recht wenst uit te oefenen, dient u ons binnen de hogervermelde termijn op de hoogte brengen van uw beslissing om de overeenkomst op te zeggen. Dit doet u het best door ons te contacteren via info@hemelse-geuren.nl.

iii.     Indien u de overeenkomst opzegt, zullen wij u de aankoopprijs van de goederen terugbetalen. 

iv.     U dient de goederen onverwijld en ten laatste binnen 14 dagen na de datum van opzegging naar ons terug te sturen. Wij zullen u via hogervermelde contactpunten de benodigde informatie bezorgen aangaande verzending van de goederen.

v.       Voor de cadeauverpakking optie kan het contract/de overeenkomst niet ontbonden worden – het contract/de overeenkomst is alleen van toepassing op de producten en niet op de cadeauverpakking.

4.       Klachten

i.         Indien de goederen bij levering een gebrek vertonen, kunnen wij een vergoeding overeenkomen in de vorm van een waardebon. U heeft ook het recht om de herstelling van het gebrek te eisen in de vorm van een vervangende levering of reparatie. Indien de herstelling van het gebrek onmogelijk is of ons onredelijk lijkt, heeft u het recht om een korting op de aankoopprijs te vragen of, indien het een wezenlijk gebrek betreft, om de koopovereenkomst op te zeggen. U heeft dezelfde rechten indien een dergelijk gebrek later aan het licht komt.

ii.     Goederen zullen als gebrekkig worden beschouwd in het bijzonder wanneer zij niet de gebruikelijke of voorgestelde eigenschappen hebben, hun doel niet dienen, de wettelijke vereisten niet vervullen of niet geleverd werden in de overeengekomen hoeveelheid. Gelieve er kennis van te nemen dat een verhoogde gevoeligheid of een allergische reactie op geleverde goederen niet als een gebrek aan de goederen kan worden beschouwd. Ook tekortkomingen aan geschenken of andere kosteloze prestaties die wij buiten het kader van uw bestelling leveren, kunnen niet als een gebrek beschouwd worden.

iv.     De foto’s van goederen in onze webwinkel dienen slechts ter illustratie en vormen geen bindende weergave van de eigenschappen van de goederen (de verpakking kan bijvoorbeeld anders zijn wegens een door de producent doorgevoerde wijziging).

v.    Wij zullen u via e-mail op de hoogte houden van het verloop van de klachtenprocedure, met name van de ontvangst en de aanvaarding of afwijzing. Wij kunnen u ook telefonisch contacteren.

vi.    Wij zullen zonder uitstel een beslissing nemen over uw klacht. Het verwerken van een klacht inclusief het herstellen van het gebrek duurt meestal niet langer dan 30 dagen. In het andere geval heeft u het recht om de koopovereenkomst op te zeggen. U dient ons de nodige samenwerking te verlenen om aan bovenvermelde termijn te kunnen voldoen.

vii.   Indien de klacht gerechtvaardigd is, nemen wij alle kosten in verband met de retournering van de goederen ten laste.

5.       Betaalwijze en manier van levering

i.         U kan de betaalwijze en manier van levering kiezen uit de mogelijkheden die wij bieden. Voorafgaand aan de verzending zullen wij u berichten over de gekozen manier van betaling en levering en de daarmee samenhangende kosten.